Lập bảy đoàn kiểm tra tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Cập nhật lúc18:26, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1053/QÐ-TTg thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (kể cả vốn ODA) năm 2020 tại một số bộ, cơ quan, địa phương. Các đoàn công tác này do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng làm Trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 18-7 đến ngày 31-8-2020.

Cụ thể, Ðoàn công tác số 1 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, kiểm tra các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Ðồng Nai; một số địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ðoàn công tác số 2 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Ðoàn công tác số 3 do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương vùng trung du và miền núi phía Bắc. Ðoàn công tác số 4 do Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng làm Trưởng đoàn, kiểm tra hai bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số địa phương vùng Bắc Trung Bộ, vùng Ðông Nam Bộ. Ðoàn công tác số 5 do Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam làm Trưởng đoàn, kiểm tra các bộ: Y tế, Giáo dục và Ðào tạo. Ðoàn công tác số 6 do Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư làm Trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương (không trùng với các đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ). Ðoàn công tác số 7 do Bộ trưởng Tài chính làm Trưởng đoàn, kiểm tra một số địa phương (không trùng với các đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đoàn công tác có trách nhiệm báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể (nếu có), gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với từng địa phương, bộ, cơ quan. Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công trong phạm vi quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-8./.

Theo chinhphu.vn

,
,
.
,
,
,
,