tin vắn trong nước
Hà Nội: Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
Cập nhật lúc08:01, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)

Sau bốn tháng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội, cấp quận, huyện, thị xã của thành phố đã tiến hành thanh tra 487 cơ sở, trong đó xử phạt 149 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 550 triệu đồng. Ở cấp xã, phường, thị trấn đã triển khai thanh tra 1.516 cơ sở, trong đó xử phạt 327 cơ sở với số tiền hơn 519 triệu đồng.

Để làm tốt công tác thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ để bổ sung lực lượng thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm theo quy định; phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thanh tra cho các cán bộ được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các tuyến, nhất là tuyến xã, phường. Ngoài ra, thành phố cũng thiết lập đường dây liên hệ để các đơn vị, địa phương trao đổi khi gặp khó khăn trong quá trình thanh tra.

Thái Nguyên: Xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”

Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên thời gian qua có nhiều giải pháp trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát những mô hình “Dân vận khéo” đã xây dựng; phân loại những mô hình tốt, đạt hiệu quả cao để nhân rộng, củng cố những mô hình hoạt động yếu, chưa hiệu quả. Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị, biểu dương gần 1.000 điển hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo” trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được 6.496 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,