tin vắn trong nước
Hà Giang: Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp
Cập nhật lúc08:07, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)

Năm 2019, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 7.300 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 406 nghìn tấn. Giá trị thu hoạch trên 1ha đất canh tác đạt 45,4 triệu đồng. Công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Đến nay, đã có 38 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình mẫu, quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tiếp tục được quan tâm...

Để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu, năm 2020, các địa phương, đơn vị cần tăng cường hoạt động kiểm tra thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị hàng hóa. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân; chú trọng khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến có hiệu quả. Phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung huy động mọi nguồn lực cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm) phù hợp nhu cầu thị trường.

Đắk Nông: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế

Tỉnh Đắk Nông hiện có hơn 4.500 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn với tổng vốn đăng ký hơn 40 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cho nên hạn chế về năng lực kinh doanh; kinh phí đào tạo nghề còn hạn hẹp, chưa triển khai được việc hỗ trợ đào tạo dẫn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao. Để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thực tế địa phương, giảm sự chồng chéo… Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nâng cao hiệu quả hoạt động. Năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt hơn 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người của người lao động được cải thiện rõ rệt so với các năm trước.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ giúp các doanh nghiệp phát triển, tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các ban, ngành tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cải cách các thủ tục hành chính; tích cực hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động. Đồng thời, tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện, bổ sung một số quy định liên quan tới xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm./.

Theo nhandan.com.vn


 

,
,
.
,
,
,
,