Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
Cập nhật lúc07:36, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)

Chiều ngày 8-4, tại trụ sở Toà án nhân dân Tối cao đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023 giữa Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp. 

Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019-2023 nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi bên; nâng cao trách nhiệm của hệ thống Tòa án nhân dân và Bộ Tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giữa TANDTC và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019– 2023.
Lễ ký kết Chương trình phối hợp PBGDPL và hòa giải ở cơ sở giữa TANDTC và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019– 2023.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp xác định nội dung pháp luật phổ biến gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; lựa chọn các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng được phổ biến và đặc thù của từng bên; chú trọng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường thực hiện chính sách xã hội hóa công tác này.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở: Thường xuyên quán triệt, phổ biến, xác định rõ trách nhiệm của hai bên trong công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hòa giải và hòa giải ở cơ sở; phối hợp tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn kiến thức pháp luật về hòa giải và đào tạo chuyên sâu về kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên; giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hòa giải thuộc lĩnh vực quản lý của mỗi bên; đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở và quản lý công tác hòa giải tại tòa án./.

Theo dangcongsan.vn

,
,
.
,
,
,
,