Ngày làm việc thứ ba, thứ tư, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu
Cập nhật lúc07:46, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, ngày 24-10-2018, Quốc hội (QH) dành thời gian để tiến hành công tác nhân sự; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn; thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Kiến trúc; thảo luận ở Tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Sáng 24-10, QH tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT và TT. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Tại phiên họp này, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo về tổng hợp ý kiến thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng TT và TT nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, QH tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng TT và TT bằng bỏ phiếu kín. Kết quả cụ thể như sau: Tổng số ĐBQH 485; số ĐBQH có mặt 474; số phiếu đồng ý: 430 (bằng 88,66% tổng số ĐBQH); 8,66% tổng số ĐBQH không đồng ý. QH đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết số 67/2018/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng TT và TT. Kết quả: 95,05% số ĐBQH tán thành; 1,65% số ĐBQH không tán thành. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt QH chúc mừng tân Bộ trưởng TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng và chúc Bộ trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được QH tín nhiệm phê chuẩn.

Các đại biểu quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Các đại biểu quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Cũng trong buổi sáng 24-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã nghe: Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày về dự án Luật Kiến trúc; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc.

Tiếp đó, QH đã thảo luận ở Tổ các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước hằng năm và giữa kỳ.

Chiều cùng ngày, QH đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình số 338/TTr-UBTVQH14 ngày 24-10-2018 về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp này, QH lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của QH; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, trong số những người giữ chức vụ thuộc diện QH lấy phiếu tín nhiệm lần này có hai chức danh vừa được QH bầu và phê chuẩn là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng. Hai chức danh này sẽ không phải lấy phiếu tín nhiệm do theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 85/2014/QH13, QH không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của QH. Vì vậy, danh sách được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ là 48 người.

Trên cơ sở Tờ trình nêu trên, QH đã thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Buổi chiều, QH thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Ngày 25-10, QH tiếp tục nội dung lấy phiếu tín nhiệm và thảo luận 2 dự án Luật: Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đầu phiên họp sáng, QH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thời gian còn lại của phiên họp sáng, các ĐBQH nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được xem xét tại 3 kỳ họp QH (đã thảo luận tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5). Dự thảo Luật trình QH xem xét, thông qua tại kỳ họp này gồm 11 chương, 96 điều, trong đó còn một vấn đề lớn, có nhiều ý kiến khác nhau là về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc. Dự thảo Luật đề xuất hai phương án trình QH xem xét, quyết định.

Đầu phiên họp chiều, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Sau đó QH thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khoá XIV đối với 48 người được công bố chiều 25-10, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được số phiếu tín nhiệm cao, đứng đầu khối QH và Chính phủ. 

Theo đó, trong tổng số 18 người được lấy phiếu tín nhiệm thuộc khối QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu với số phiếu tín nhiệm cao là 437 phiếu, chiếm trên 90% tổng số phiếu. Chỉ có 4 phiếu tín nhiệm thấp. 

Như vậy, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lần thứ ba đứng đầu về mức độ tín nhiệm, sau 2 lần lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2013, 2014.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao là 393 phiếu, đứng đầu khối Chính phủ gồm 26 người, chỉ có 14 phiếu tín nhiệm thấp. 

Bộ trưởng GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá tín nhiệm thấp nhất với 137 phiếu tín nhiệm thấp, chỉ có 140 phiếu tín nhiệm cao.

Trong thời gian còn lại của phiên làm việc chiều, các ĐBQH thảo luận dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Trước khi thảo luận, QH sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước./.

PV

,
,
.
,
,
,
,