Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017
Cập nhật lúc07:52, Thứ Sáu, 12/01/2018 (GMT+7)

Ngày 10-1-2018, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương; lãnh đạo thường trực tỉnh ủy, thành ủy, các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại 63 điểm cầu trên cả nước có đại diện thường trực HĐND, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh, thành ủy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII). Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội… Toàn ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động… Những đóng góp của công tác dân vận cùng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng của từng địa phương và cả nước: Kinh tế - xã hội đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu đề ra; công tác đối ngoại được tăng cường; việc tổ chức thành công năm APEC Việt Nam 2017 đã tạo thế và lực cho đất nước... Bên cạnh những thành quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế của công tác dân vận trong năm 2017. Đó là: Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ dân vận chưa thường xuyên, quyết liệt; một bộ phận cán bộ, lãnh đạo, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên về công tác dân vận; sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, nhất là việc nắm tình hình và phương pháp giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở; công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”... có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Năm 2018, với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, công tác dân vận hướng vào nhiệm vụ thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó tiếp tục tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đã đạt được của công tác dân vận các cấp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững, ổn định an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề nhiệm vụ năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”. Thủ tướng cũng chỉ ra rằng, để đạt được điều này công tác dân vận cần gắn phong trào thi đua với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”… Với trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, các địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung hoạt động công tác dân vận; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên có trách nhiệm vận động nhân dân, gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng của nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích của nhân dân. Đi liền với đó là thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, xử lý những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở. Thủ tướng cũng đề nghị Ban Dân vận các địa phương phải tăng cường sự phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân; đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho dân; tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân những vấn đề chưa thông suốt, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, họp báo định kỳ, tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, công tác dân vận các cấp phải chăm lo nhiều hơn nữa cho người nghèo, người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn để nhân dân cả nước được đón Tết Mậu Tuất 2018 ấm no, tươi vui.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, việc thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” của năm 2018 sẽ là cơ hội để các cấp, các ngành đánh giá, rút kinh nghiệm theo yêu cầu được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đồng chí yêu cầu Ban Dân vận các cấp tiếp tục triển khai phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng cuộc thi viết về các tấm gương “Dân vận khéo”, qua đó động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân./.

Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,