Công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Cập nhật lúc07:51, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, dự kiến tổ chức vào tháng 12-2017 tại Hà Nội. 

Để giới thiệu những nội dung chính của dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc, đồng thời tiếp thu ý kiến rộng rãi của đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo đến hết ngày 30-10-2017.

Dự thảo nêu rõ, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn xác định mục tiêu xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ Đoàn kêu gọi thanh niên phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù. Các cấp bộ Đoàn đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; trồng mới 30 triệu cây xanh; hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên...

Theo HNM

 

,
,
.
,
,
,
,