tin vắn trong nước
Đà Nẵng: Đơn giản hoá thủ tục hành chính
Cập nhật lúc08:06, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng cho biết hiện toàn thành phố có 926 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 922/926 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, 111/926 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, 222 thủ tục được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, đã có 765.716 hồ sơ được giải quyết. Tỷ lệ sớm và đúng hẹn là 99,91% tại các sở, ban, ngành; 99,69% tại UBND các quận, huyện; 99,99% tại UBND các phường, xã.  

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị có cung ứng dịch vụ hành chính công đều công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thông qua nhiều hình thức như niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị… để người dân, doanh nghiệp nắm được.

Trung tâm Thông tin dịch vụ hành chính công (Sở TT và TT) là nơi tổ chức, công dân có thể truy vấn về tình trạng xử lý hồ sơ thông qua các dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận mọi thông tin của người dân chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điểm nhấn trong việc cung ứng TTHC của Đà Nẵng là việc đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố từ cuối năm 2014. Việc đưa tất cả các sở, ngành về một đầu mối đã đơn giản hóa việc tiếp cận TTHC của người dân cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ vì tạo ra cơ chế giám sát chéo giữa các đơn vị và tạo điều kiện thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát.

Bắc Ninh: Phát triển nông nghiệp quy mô lớn

Thực hiện chủ trương thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, tận dụng lợi thế gần sông, diện tích đất bãi lớn, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 3.300 trang trại, gia trại; trong đó 167 trang trại đạt các tiêu chí mới theo quy định của Bộ NN và PTNT, có 15 trang trại trồng trọt; 83 trang trại chăn nuôi; 30 trang trại nuôi trồng thủy sản; 29 trang trại sản xuất, kinh doanh tổng hợp.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mô hình chuỗi giá trị từ “sản xuất giống - thức ăn - gia công - thu mua - chế biến - phân phối” hiệu quả đang được áp dụng và nhân rộng.

Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: hệ thống đê điều, hệ thống tưới tiêu, cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm được cải tạo, nâng cấp và đầu tư mới hiện đại.

Công tác dồn điền đổi thửa cơ bản được hoàn thành, góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiều vùng sản xuất có quy mô lớn, hàng hóa đạt chất lượng cao được hình thành ở Bắc Ninh không chỉ đưa giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác đạt từ 144-167 triệu đồng/ha mà còn đảm bảo giữ ổn định an ninh lương thực./.

PV

 

,
,
.
,
,
,
,