Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng
Cập nhật lúc07:53, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7-9-2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ thị bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và tổng Cty Nhà nước, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử cấp tỉnh theo trách nhiệm quy định tại Điều 9 và Điều 19 Luật Lưu trữ.

Chậm nhất đến hết năm 2021, các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm tài liệu được hình thành từ năm 2015 trở về trước đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng theo quy định của pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, giải quyết công việc và lập hồ sơ điện tử về văn thư, lưu trữ...

Theo HNM

,
,
.
,
,
,
,