Bắt đầu từ hôm qua (10-7) ngân hàng giảm lãi suất từ 0,25-0,5%
Cập nhật lúc08:28, Thứ Ba, 11/07/2017 (GMT+7)

Theo văn bản điều chỉnh lãi suất của NHNN, từ ngày 10-7 giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành gồm:

Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Như vậy, lãi suất tái cấp vốn sẽ giảm từ 6,5%/năm xuống 6,25%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 4,5%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 7,5%/năm xuống còn 7,25%/năm.

Bên cạnh đó, NHNN cũng quyết định giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Đó là các cá nhân, doanh nghiệp (DN) vay tiền để phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ; DN nhỏ và vừa, DN ứng dụng công nghệ cao...

Điều này cũng đồng nghĩa những khách hàng thuộc diện trên khi vay sẽ được giảm từ mức lãi suất hiện hành là 7%/năm xuống còn 6,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với nhu cầu vốn này giảm từ 8%/năm xuống còn 7,5%/năm./.

Theo HNM

 

,
,
.
,
,
,
,