Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc07:17, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)

Sáng ngày 18-5-2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Thành ủy, Tỉnh ủy của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy tại 10 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến nay đã đạt được kết quả bước đầu khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn những hạn chế, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị của một số cấp ủy còn lúng túng; trong quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục…

Vì vậy thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Các cấp ủy cần chủ động, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, từng địa phương, cơ quan, đơn vị…, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và các chuyên đề các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức Đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể,… xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi để thực hiện.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, trên cơ sở kế thừa, tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được của cả quá trình học tập và làm theo Bác trong những năm qua, nhất là từ việc rút ra bài học kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI, Ban TVTU Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình công tác hằng năm của cấp ủy các cấp, xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời là giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Để việc thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, Ban TVTU đã lựa chọn một số việc mang tính chất đột phá. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016-2020 và những năm tiếp theo; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm đã được phê duyệt, tạo nền tảng tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mà trọng tâm là việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh cũng đã đưa việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 vào Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh; nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm, xử lý những nơi làm lướt, hình thức, đối phó. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong thời gian tới, để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả hơn, Ban TVTU Nam Định kiến nghị, đề xuất một số nội dung. Trong đó đề nghị Trung ương chỉ đạo và triển khai ban hành kịp thời giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong các trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực đạo đức theo ngành dọc gắn với chuyên môn, nghề nghiệp, nhiệm vụ của từng lĩnh vực cụ thể, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện ở địa phương. Trung ương nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng một số mô hình điểm ở lĩnh vực ngành, địa phương để giúp các địa phương tham khảo, lựa chọn, triển khai, thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng trong năm 2017 và những năm tới là các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tích hợp các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị 05 thành kế hoạch chung với nội dung rõ ràng, giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện, để kiểm tra, giám sát. Trong tổ chức thực hiện cần tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với dân, chống bệnh thành tích, hình thức, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,