Cả nước đã có 2.656 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc06:27, Thứ Ba, 18/04/2017 (GMT+7)

Theo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, đến hết quý I-2017, cả nước đã có 2.656 xã (chiếm 29,76%) được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 263 xã so với năm 2016 và tăng thêm 1.124 xã so với cuối năm 2015. Hiện bình quân cả nước đã đạt 13,8% tiêu chí NTM/xã và 33 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 3 huyện so với cuối năm 2016).

Nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình đặc trưng trong NTM như “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu” ở Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh; “Làng đô thị xanh” gắn với xây dựng NTM đô thị hóa của Đà Lạt (Lâm Đồng); ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí đối với xã, huyện NTM như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Tĩnh... tạo tiền đề thuận lợi chuyển tiếp NTM lên kiểu mẫu. Mục tiêu trong năm 2017, cả nước có ít nhất 31% số xã trở lên đạt chuẩn NTM; 38 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; huy động được khoảng 222.915 tỷ đồng đầu tư cho chương trình NTM bằng các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn lồng ghép, vốn tín dụng và vốn doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình NTM các cấp, khẩn trương ban hành bộ tiêu chí về xã NTM của địa phương để thực hiện; hoàn thành chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2030 với các sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá trị; tiếp tục “nâng chất” các tiêu chí NTM và nghiên cứu, đề xuất giải pháp để xây dựng NTM ở các địa phương./.

PV

,
,
.
,
,
,
,