3 trường hợp được xóa nợ, 4 trường hợp được gia hạn tiền thuế
Cập nhật lúc08:02, Thứ Hai, 05/08/2013 (GMT+7)

Từ 15-9-2013, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, việc quản lý các loại thuế, phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, thu từ tài nguyên khoáng sản… được quy định chi tiết theo hướng sửa đổi, bổ sung mới.

Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ, trung thực, đầy đủ vào tờ khai thuế. Ảnh: Internet.
Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ, trung thực, đầy đủ vào tờ khai thuế. Ảnh: Internet.

Cụ thể, sẽ có 3 trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Thứ nhất là trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Hai là cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Ba là các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt khác mà khoản tiền nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã hết hạn quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; hoặc cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định, nhưng không thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trong các trường hợp xóa nợ nêu trên, khi xem xét xóa nợ gốc thì cũng đồng thời được xóa khoản tiền chậm nộp của khoản nợ gốc đó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể về việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế theo 1 trong 4 trường hợp: bị thiệt hại vật chất, phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh, chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách Nhà nước, không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác./.

Theo chinhphu.vn

,
,
.
,
,
,
,