,
Cập nhật lúc: 07:50 |24/02/2017
Sáng 23-2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Hội nghị cũng nhằm quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)...
,
,
.
,
,
,
,