,
Cập nhật lúc: 08:45 |03/02/2016
Sáng qua (2-2), tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...
,
,
.
,
,
,
,