,
Cập nhật lúc: 08:30 |25/07/2014
Ngày 24-7-2014, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn giai đoạn 2012-2015. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,