,
Cập nhật lúc: 08:04 |21/10/2014
Sáng qua, 20-10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Hội trường Ba Đình mới, Thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh...
,
,
.
,
,
,
,