,
Cập nhật lúc: 08:47 |17/07/2018
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay hình thành nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta, cụ thể: ngày 16-7-2018, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...
,
,
.
,
,
,
,