,
Cập nhật lúc: 08:05 |26/07/2016
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2016 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,48% so với tháng 12 năm trước. Như vậy, CPI bình quân 7 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,82%.
,
,
.
,
,
,
,