,
Cập nhật lúc: 15:05 |03/07/2015
Ngày 2-7-2015, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
,
,
.
,
,
,
,