,
Cập nhật lúc: 08:42 |31/08/2016
Sáng 30-8-2016, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,