,
Cập nhật lúc: 18:37 |22/09/2020
Ngày 21-9, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc.
,
,
.
,
,
,
,