,
Cập nhật lúc: 07:42 |25/04/2014
Chiều 23-4-2014, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố về việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2005-2012...
,
,
.
,
,
,
,