,
Cập nhật lúc: 08:38 |24/11/2017
Ngày 22-11, buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này...
,
,
.
,
,
,
,