,
Cập nhật lúc: 07:56 |24/10/2016
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV sáng 21-10, các đại biểu QH làm việc tại hội trường nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13.
,
,
.
,
,
,
,