,
Cập nhật lúc: 08:40 |23/01/2015
Ngày 22-1-2015, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
,
,
.
,
,
,
,