,
Cập nhật lúc: 08:16 |27/03/2015
Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sang thăm, làm việc tại nước CHDCND Lào; đánh giá cao chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
,
,
.
,
,
,
,