,
Cập nhật lúc: 07:47 |30/05/2017
Sáng 29-5, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Trình bày Tờ trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết: Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) bao gồm 9 chương với 64 điều. So với Luật Tố cáo năm 2011 thì Luật Tố cáo (sửa đổi) có thêm một chương mới là chương V về tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.
,
,
.
,
,
,
,