,
Cập nhật lúc: 09:03 |29/04/2016
Sáng 27-4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã họp với các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, bàn về nội dung xã hội đặc biệt quan tâm là tìm giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần phải quy trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu địa phương, nếu để xảy ra tình trạng mất ATVSTP.
,
,
.
,
,
,
,