,
Cập nhật lúc: 08:15 |27/05/2015
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 26-5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về dự án Luật Phí, lệ phí; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi).
,
,
.
,
,
,
,