,
Cập nhật lúc: 08:36 |02/09/2014
Sáng 1-9, tưởng nhớ 45 năm Ngày Bác đi xa, 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng).
,
,
.
,
,
,
,