,
Cập nhật lúc: 08:23 |28/11/2014
Ngày 26-11, kỳ họp thứ tám, Quốc hội (QH) khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba mươi mốt. Buổi sáng, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua các dự thảo: Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); thảo luận dự án Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) (sửa đổi).
,
,
.
,
,
,
,