Triệu tập kỳ họp thứ mười bảy (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc18:19, Thứ Ba, 09/03/2021 (GMT+7)

Ngày 8-3-2021, Thường trực HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Quyết định số 04/QÐ-HÐND triệu tập các đại biểu HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thứ mười bảy (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HÐND tỉnh.

Thời gian: 01 ngày (ngày 18-3-2021).

(Họp trù bị vào 8 giờ 00 phút, ngày 18-3-2021).

Ðịa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HÐND và UBND tỉnh.

Thường trực HÐND tỉnh yêu cầu các đại biểu HÐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp./.

,
,
.
,
,
,
,