Triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh và các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh
Cập nhật lúc17:53, Thứ Ba, 03/11/2020 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28-2-2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Ðịnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Quốc tế (AIC) và các cơ quan, đơn vị vừa chính thức triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh và các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh.

Trung tâm điều hành thông minh và các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh của tỉnh được xây dựng bảo đảm đáp ứng, phục vụ tốt như yêu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước cũng như công cụ hiệu quả bảo đảm chỉ đạo và giải quyết công việc quản lý trên địa bàn tỉnh. Trong đó Trung tâm điều hành đô thị thông minh đặt tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh có đầy đủ trang thiết bị như: 1 phòng họp quy mô 40 đại biểu, màn hình hiển thị, máy tính để bàn, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các phụ kiện thiết bị. Trung tâm kết nối với máy chủ hệ thống đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và kết nối với hơn 100 camera giám sát an ninh, giao thông và hoạt động tại một số đơn vị hành chính công Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cổng thông tin điều hành thông minh của tỉnh (địa chỉ truy cập: dieuhanh.namdinh.gov.vn) gồm 10 phần mềm và tích hợp, kết nối với các phần mềm dùng chung trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Ứng dụng di động của công chức được cung cấp trên 2 nền tảng di động (nền tảng android và ios) bảo đảm phục vụ tốt việc chỉ đạo, giao việc, giải quyết công việc của cán bộ, công chức trên nền tảng di động. Ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Smart Nam Ðịnh) được nâng cấp trên 2 nền tảng di động (android và ios), được cập nhật nhiều cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân và yêu cầu giao tiếp của người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước. UBND tỉnh đồng thời triển khai các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh như: Phản ánh hiện trường, giám sát an ninh trật tự, giám sát thông tin trên môi trường mạng, giám sát an toàn thông tin, giám sát dịch vụ công, giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu báo cáo. Công tác bảo mật an ninh thông tin được giám sát, bảo vệ bởi Hệ thống bảo đảm an toàn thông tin chung của tỉnh (hệ thống SOC của tỉnh) và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin riêng theo đúng quy định. 

 Trung tâm điều hành thông minh và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh chính thức thí điểm phục vụ dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Ðịnh từ ngày 2-11-2020./.

Nguyễn Hương


 

,
,
.
,
,
,
,