Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 3
Cập nhật lúc17:39, Thứ Ba, 06/10/2020 (GMT+7)

Ngày 5-10, tại Ban CHQS huyện Ý Yên, Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ thuộc đối tượng 3 khóa 1 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tham dự lớp, có 110 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian từ ngày 5-10 đến 20-10, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Ðường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QPAN; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN; Ðối ngoại gắn với QPAN trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được huấn luyện bắn súng K54 bài 1…

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN; củng cố QPAN, khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; làm cơ sở để vận dụng cụ thể, sát đúng, tổ chức thực hiện công tác QPAN ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thanh Tuấn


 

,
,
.
,
,
,
,