Sáng mai 9-9: Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)
Cập nhật lúc18:46, Thứ Ba, 08/09/2020 (GMT+7)

Sáng mai 9-9, tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh 3-2 (thành phố Nam Ðịnh), UBND tỉnh khai mạc trọng thể Ðại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V (2020-2025). Dự Ðại hội có đại diện lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; đại biểu các tỉnh trong khu vực; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Với chủ đề “Ðoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua xây dựng tỉnh Nam Ðịnh giàu đẹp, văn minh”, Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu; qua đó khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025./.

Xuân Thu


 

,
,
.
,
,
,
,