Triệu tập kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Cập nhật lúc07:48, Thứ Ba, 25/08/2020 (GMT+7)

Ngày 24-8-2020, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thứ mười lăm (giải quyết công việc phát sinh đột xuất) HĐND tỉnh.

Thời gian: 1 ngày, ngày 31-8-2020. (Họp trù bị vào 7 giờ 30 phút, ngày 31-8-2020).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.

,
,
.
,
,
,
,