Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Cập nhật lúc18:42, Thứ Ba, 28/07/2020 (GMT+7)

Chiều 28-7, Ban TVTU tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh và hội nghị BCH Ðảng bộ tỉnh lần thứ 37 (khóa XIX) để thực hiện quy trình nhân sự Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh  phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Căn cứ Kết luận số 75 của BCH Trung ương Ðảng về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Ðảng (khóa XIII); thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 71 và Hướng dẫn số 03 của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Ban TVTU tổ chức hội nghị nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử BCH Ðảng bộ tỉnh, Ban TVTU; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch HÐND, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. BCH Ðảng bộ tỉnh khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) có số lượng 55 đồng chí; theo quy định của Trung ương, BCH Ðảng bộ tỉnh khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025) giảm xuống còn 53 đồng chí. Ngày 16-4-2020, hội nghị BCH Ðảng bộ tỉnh đã tiến hành họp, tổng kết công tác nhân sự, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhân sự Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025). Ðánh giá khái quát có thể nhận thấy, từng đồng chí Ủy viên BCH, từng cán bộ chủ chốt của tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao vì mục tiêu chung đã nỗ lực xây dựng thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, có tính chiến đấu cao, lan tỏa ra toàn Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử BCH Ðảng bộ tỉnh, Ban TVTU; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và Chủ tịch HÐND, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của Ðảng./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,