Các Đảng bộ: Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc19:07, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Chiều 21-7, Ðảng bộ Công an tỉnh tổ chức khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự Ðại hội có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết thống nhất, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ Công an tỉnh đã nỗ lực triển khai, thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Ðảng ủy Công an Trung ương về lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh. Phối hợp, hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động đề ra phương án lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá, giải pháp cơ bản để giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, đảm bảo tuyệt đối an toàn mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng của tỉnh, giữ vững an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ; số lượt người khiếu kiện giảm; phòng ngừa, tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tụ điểm phức tạp, đường dây ma túy liên tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới, đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công, làm chuyển biến tình hình ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Vì vậy, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định, không xảy ra bị động, bất ngờ; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến mới. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng được tăng cường. Công an tỉnh luôn tích cực triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ðảng bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá án đạt trên 80% (vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra), trọng án khám phá đạt 100% (nhiệm kỳ trước tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98%), phạm pháp hình sự được kiềm chế, trung bình hàng năm giảm từ 2% đến 4% (tăng 1% đến 2% so với chỉ tiêu đề ra), không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Hàng năm, có trên 85% xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đạt phong trào khá trở lên (đạt chỉ tiêu đề ra). Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trung bình đạt 85%, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ thấp (trung bình dưới 0,6%). Tỷ lệ Công an cấp huyện trên 61,1% (tăng 6,1% so với chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ bị xử lý kỷ luật dưới 0,5%, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Ðảng bộ Công an tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; xây dựng Ðảng bộ, lực lượng Công an Nam Ðịnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động nắm và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên, tiếp tục giữ vững an ninh, ổn định chính trị trong mọi tình huống; phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

 Phát biểu tại Ðại hội, các đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích Ðảng bộ, lực lượng Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian tới, Ðảng bộ, các lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đặc biệt là Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống các loại tội phạm; kiên quyết giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; an ninh tư tưởng văn hóa; an ninh an toàn thông tin; an ninh nông thôn; an ninh tuyến biển; an ninh tôn giáo; nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn để tổ chức thành công các Ðại hội Ðảng bộ cấp huyện còn lại và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðảng bộ Công an tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Ðảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo chương trình, Ðại hội đại biểu Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 22-7 để bầu BCH Ðảng bộ khóa mới; bầu cử các chức danh chủ chốt của Ðảng bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông qua nghị quyết, chương trình hành động của Ðại hội.

Trong 2 ngày 20 và 21-7, Ðảng bộ Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh tổ chức Ðại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Thiếu tướng Bùi Ðức Hạnh, Phó Tư lệnh BÐBP Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự Ðại hội có đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Tham dự Ðại hội, có 130 đại biểu đại diện cho hơn 400 đảng viên trong toàn Ðảng bộ.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh (
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ðảng bộ BÐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác với nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp, hiệu quả; đã hoàn thành 7 chỉ tiêu, trong đó vượt 2 chỉ tiêu; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc. Tiêu biểu là công tác tham mưu, đề xuất với Ðảng ủy, Bộ tư lệnh BÐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Ðịnh thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng NTM, xây dựng nền biên phòng toàn dân. Ðạt thành tích cao trong đấu tranh phòng chống ma túy, gian lận thương mại. Công tác đấu tranh với tội xâm phạm an ninh quốc gia có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả. Nhiều mặt công tác có chuyển biến tiến bộ; phối hợp quản lý các hoạt động trên biển ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; tích cực, chủ động PCLB-TKCN, tham gia có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Lực lượng BÐBP tỉnh tiếp tục được xây dựng, trưởng thành vững mạnh trên nhiều mặt; hầu hết cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có nhiều chuyển biến tích cực về chấp hành chế độ sinh hoạt, công tác; chất lượng huấn luyện được nâng lên. 100% đơn vị được xây dựng, đảm bảo doanh trại chính quy, sạch, đẹp. Quan hệ phối hợp, hiệp đồng ngày càng gắn bó, chặt chẽ hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức Ðảng được nâng lên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo được sự chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng được tăng cường; vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ BÐBP tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, xử lý hiệu quả với mọi tình huống; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; triển khai thực hiện từ 15-18 kế hoạch nghiệp vụ; hằng năm xác lập, đấu tranh thành công từ 2-3 chuyên án; 8-12 kế hoạch nghiệp vụ với các loại tội phạm. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ công tác biên phòng với nhiệm vụ của địa phương, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại Ðại hội, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ðảng bộ và cán bộ, chiến sĩ BÐBP tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Ðảng bộ BÐBP tỉnh cần tập trung xây dựng Ðảng bộ và lực lượng BÐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ðặc biệt, xây dựng chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả chỉ huy và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng toàn diện công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển và trên biển; làm tốt công tác phòng ngừa và tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; Tập trung nhận diện và phát hiện kịp thời, chủ động tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong khu vực biên giới biển và trên biển, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách, đúng pháp luật, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ðẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển là chỗ dựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển./.

Tin, ảnh: Xuân Thu Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,