Ý Yên triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua năm 2020
Cập nhật lúc19:55, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

Sáng 12-1, Ban Thường vụ Huyện ủy Ý Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Huyện ủy Ý Yên và các cấp ủy cơ sở đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra, do đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/23 chỉ tiêu. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, toàn diện, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường. Trong năm, đã thành lập 4 chi bộ (trên cơ sở hợp nhất các chi bộ), sáp nhập 1 chi bộ, chuyển 1 đảng bộ và 1 chi bộ về trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Đề nghị chỉ định bổ sung 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Kiện toàn 39 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, kết nạp 131 đảng viên mới. Các công tác kiểm tra, giám sát; dân vận; nội chính tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2019 Đảng bộ huyện có 16 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước được phát động với nhiều nội dung, tiêu chí phù hợp. Công tác khen thưởng được triển khai kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Năm 2019, có 8 bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 6 gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; 6 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 29 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 47 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Đại hội ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, vai trò tiên phong gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn, xóm thực hiện tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020. Chỉ đạo đảm bảo tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chăm lo cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,