Tập huấn hướng dẫn quyết toán và cập nhật chính sách thuế cho doanh nghiệp
Cập nhật lúc14:33, Thứ Năm, 28/02/2019 (GMT+7)

Ngày 28-2, Hội Kế toán - Kiểm toán tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức tập huấn hướng dẫn quyết toán và cập nhật chính sách thuế cho hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp các thông tin cần lưu ý trong kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2018; các chi phí được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản được giảm trừ; trách nhiệm khấu trừ quyết toán thuế của doanh nghiệp và cá nhân. Những điểm cần lưu ý về khấu trừ, kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng; những vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng với đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một số lưu ý khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12-9-2018 của Chính phủ. Hướng dẫn việc kê khai, các trường hợp miễn khai các mẫu liên quan đến các doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24-2-2017 của Chính phủ và Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28-4-2017 của Bộ Tài chính. Những điểm cần chú ý trong quá trình lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Tại lớp tập huấn, đại diện Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam, Cục Thuế tỉnh, Hội Kế toán - Kiểm toán tỉnh và VNPT Nam Định cũng đã giải đáp một số vướng mắc cụ thể của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật thuế; việc khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử; cung cấp các dịch vụ chữ ký số, kê khai bảo hiểm qua mạng, truyền thông số liệu nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế và các dịch vụ công nghệ thông tin khác./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,