Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII)
Cập nhật lúc19:13, Chủ Nhật, 25/11/2018 (GMT+7)

* Hội nghị thảo luận xây dựng Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Ngày 23-11-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội, các ban cán sự đảng, đoàn thể, đảng ủy trực thuộc Trung ương... 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc hội nghị.

Sáng 24-11-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp vào chương trình hành động của tỉnh. Ban TVTU sẽ tiếp thu hoàn chỉnh chương trình để ban hành. Để quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy định 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn ngừa tham nhũng, lạm quyền, tiêu cực; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên luôn chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ, các quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương; Quy định 55 của Bộ Chính trị; gắn việc nêu gương với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình công tác, tu dưỡng, rèn luyện. Mỗi cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp cần phải trở thành tấm gương sáng trong việc nêu gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo; thông qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Về tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là Nghị quyết quan trọng về biển, đảo được ban hành trên cơ sở tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến 2020. Mục tiêu của Nghị quyết là đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển với các chỉ tiêu được lượng hóa cụ thể như: đóng góp GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển đến năm 2030 chiếm 65-70% GDP cả nước; thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển từ gấp 1,2 lần trở lên so với bình quân chung của cả nước. Là một tỉnh có biển, chúng ta cần phải xây dựng Chương trình hành động của tỉnh một cách căn cơ, với những giải pháp hiệu quả để gắn việc thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh. Mục tiêu về lâu dài của tỉnh ta là phải hình thành Khu kinh tế Ninh Cơ, từng bước hình thành thành phố ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Trung ương đánh giá năm 2018 là năm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất so với những năm qua. Toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 8 chỉ tiêu vượt mức: dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,7%; kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức 4%... Năm 2019, Trung ương nhận định là năm có nhiều cơ hội đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương, trong đó có tỉnh ta, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, các cấp, các ngành cần tận dụng tốt điều kiện thuận lợi này để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu sau hội nghị này Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả. Chỉ đạo việc viết thu hoạch cá nhân nghiêm túc, thiết thực, không hình thức. Cấp uỷ các cấp chọn những nội dung cụ thể liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình hành động trên cơ sở bám sát, cụ thể hoá chương trình hành động của tỉnh. Phân công cụ thể trách nhiệm, lộ trình cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Nghị quyết./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,