Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo
Cập nhật lúc08:20, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Sáng 6-11-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức về công tác xây dựng Đảng, các chuyên đề nêu tại các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "“tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; chuyên đề về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2025; chuyên đề về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, về công tác dân số, chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách hành chính bảo hiểm xã hội; về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Kết luận 31-KL/TW ngày 16-5-2018 về Chiến lược Quân sự Việt Nam;  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25-7-2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo nâng cao nhận thức, tiếp tục truyền đạt có hiệu quả cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tại cơ sở./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,