Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Cập nhật lúc07:40, Thứ Tư, 17/10/2018 (GMT+7)

Ngày 16-10-2018, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (khóa XIX) sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018; nghe dự thảo báo cáo kết quả 2 năm thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy, bao gồm các Nghị quyết số 04-NQ/TU, số 05-NQ/TU, số 06-NQ/TU, số 07-NQ/TU, số 09-NQ/TU; báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25-7-2011 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) “Về nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011 đến năm 2015 và những năm tiếp theo” cùng một số nội dung khác có liên quan. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và Thành phố Nam Định.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đạt được nhiều kết quả. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các quy định của Đảng và tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn, có nhiều đổi mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đã hoàn thành 2/4 lớp theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục triển khai quyết liệt, thu được nhiều kết quả. Công tác phòng, chống tham nhũng có bước chuyển biến tích cực; các kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong công tác giám sát, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh. Các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy tiếp tục được triển khai, thực hiện quyết liệt. Sau 2 năm thực hiện các nghị quyết đã tạo được động lực quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Tỉnh đã tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh theo quy định. Trên cơ sở đó, tỉnh đã nghiên cứu, ban hành một số văn bản chỉ đạo rất quan trọng như Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy với nhiều điểm mới, có tính quyết liệt và mức độ răn đe cao trong việc xử lý các vi phạm về đất đai.

Tình hình KT-XH của tỉnh 9 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ năm trước. Đa số các chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 3.669 tỷ đồng, bằng 85% dự toán năm, tăng 40% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 9.054 tỷ đồng, bằng 78% dự toán năm. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xuất khẩu có mức tăng trưởng khá. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Kết quả xây dựng NTM vượt kế hoạch đề ra; đến nay toàn tỉnh có 5 huyện và 203/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Nam Định trở thành điểm sáng, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục đạt được thành tích mới. Ngành GD và ĐT duy trì được thành tích cao; công tác tuyển sinh vào các bậc học THCS, THPT được đổi mới. Đoàn vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải thể thao đạt thành tích tốt. An sinh xã hội được giải quyết kịp thời. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo quyết liệt. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Thời gian còn lại của năm 2018, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây Đảng và hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; nhất là quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện quyết liệt Kế hoạch của Ban TVTU về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW về quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 14-4-2017 của Ban TVTU về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2017 đến năm 2020. Tiến hành tổng kết các mặt công tác Đảng năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019. Về phát triển KT-XH, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2018. Tiến hành tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 bảo đảm chất lượng và thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các loại tội phạm…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu bổ sung, làm rõ hơn những thành tích cùng những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn ở cơ sở làm căn cứ để BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, đề ra những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển mạnh mẽ KT-XH trong năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong khẳng định, bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế có nhiều biến động nhưng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà đạt được trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH là hết sức toàn diện, đáng ghi nhận. Điểm nổi bật là BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện tốt kế hoạch chương trình công tác năm 2018; triển khai đưa các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương đi vào cuộc sống; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; đề ra các giải pháp thúc đẩy KT-XH phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh nhận thấy tiến độ thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở một số địa phương còn lúng túng; các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và tiến độ xây dựng, phát triển Thành phố Nam Định còn chậm; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn ở mức thấp; các vi phạm về quản lý đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp; tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đang làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân... Vì vậy, trong những tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Các sở, ngành, các huyện, thành phố cần tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người tại một số địa phương; ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác cát trái phép, xử lý nghiêm minh, đúng luật những trường hợp “bảo kê”; tăng cường các giải pháp bảo đảm thu ngân sách; thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trong đó quy hoạch, xây dựng thí điểm các mô hình chuyên canh là việc trọng tâm; tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2018 theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh./. 

Tin, ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,