Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Cập nhật lúc07:47, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

Ngày 29-6-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và báo cáo viên cấp tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu chỉ đạo việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 ở Đảng bộ tỉnh ta.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu chỉ đạo việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 7 ở Đảng bộ tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, các Nghị quyết vừa được BCH Trung ương thông qua là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Chú trọng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền ba Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, trên cơ sở đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ, cặn kẽ các chủ trương lớn của Đảng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng đến ổn định xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và XH giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng ngay sau Hội nghị tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được học tập. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6-6-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và căn cứ tình hình của Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết định hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, việc tuyên truyền phải gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

* Tiếp tục chương trình hội nghị, sáng 30-6, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thảo luận, thông qua kế hoạch và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia tổ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp của đại biểu, Ban TVTU tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ngay trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị này, đề nghị các đại biểu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII gắn với việc thực hiện các nghị quyết trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, coi việc thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Quá trình triển khai, thực hiện các nghị quyết cần chú ý lựa chọn những vấn đề có tính thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở bám sát và căn cứ vào chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, tránh chủ quan, nóng vội. Đồng chí cũng lưu ý một số nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo để thực hiện 3 Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Căn cứ kế hoạch của Ban TVTU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị mình đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy mình; trong đó chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, phù hợp, có tính khả thi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc viết thu hoạch cá nhân sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết; gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết, tránh chủ quan, nóng vội, hình thức. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và chung sức của các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, cấp thiết cần phải giải quyết sớm. Kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên về kết quả triển khai thực hiện, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

,
,
.
,
,
,
,