Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc07:44, Thứ Ba, 31/07/2018 (GMT+7)

Ngày 30-7-2018, Ban TVTU đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012 của Tỉnh ủy về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện và Thành phố Nam Ðịnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật về đất đai, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Vì vậy, công tác quản lý đất đai đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 17 được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về pháp luật trong lĩnh vực đất đai được nâng cao. Việc lập, phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ 2011-2015 và cuối kỳ 2016-2020; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; công tác giao đất, cho thuê đất được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, nhất là khu đô thị trung tâm các huyện đã thu được nguồn lực tài chính khá lớn để đầu tư phát triển. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức và các cơ sở tôn giáo; thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp gắn với chỉnh trang hạ tầng giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Việc phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ngành với các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai và xử lý vi phạm về đất đai ngày càng được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên tính đến ngày 31-12-2017, toàn tỉnh vẫn còn 47.327 hộ sử dụng đất không hợp pháp với diện tích 1.529,13ha. Hình thức vi phạm bao gồm giao đất không đúng thẩm quyền, lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng trái phép và những vi phạm khác. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 114 trường hợp tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất không hợp pháp với diện tích 224,83ha. Trong đó, vi phạm trước khi ban hành Nghị quyết số 17 có 91 trường hợp vi phạm với diện tích 134,8ha; sau khi ban hành Nghị quyết số 17 có 23 trường hợp với diện tích 90,03ha. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh 590 địa điểm của các cơ sở tôn giáo vi phạm về sử dụng đất. Trong đó, 205 địa điểm của Phật giáo, 266 địa điểm của Công giáo vi phạm trước khi ban hành Nghị quyết số 17 và 10 địa điểm của Phật giáo, 9 địa điểm của Công giáo vi phạm sau khi ban hành Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Ðảng; sự chỉ đạo, quản lý điều hành, quản lý thống nhất của các cấp chính quyền; sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai. Tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực từ đất đai đáp ứng yêu cầu CNH-HÐH, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh nhấn mạnh: Ðiểm nổi bật nhất trong thực hiện Nghị quyết số 17 đó là công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp; tình trạng cấp, bán đất trái thẩm quyền tràn lan đã từng bước được khắc phục. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; lĩnh vực giao đất, cho thuê đất các dự án đầu tư cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 17 vẫn còn những hạn chế, tồn tại đó là chưa khắc phục được tình trạng buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai; chưa giải quyết được dứt điểm các vụ vi phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai ở một số địa phương chưa được giải quyết ngay từ cơ sở làm cho vụ việc trở nên phức tạp. Một số cán bộ trong lĩnh vực quản lý đất đai có biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Một số cán bộ ở một số địa phương có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tới mức bị truy tố trước pháp luật. Ðể tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và khắc phục những hạn chế, tồn tại, BCH Ðảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện Nghị quyết số 17 với mục tiêu xuyên suốt, nhất quán đó là khắc phục tình trạng buông lỏng công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; không để phát sinh vi phạm mới; từng bước xử lý dứt điểm các vi phạm cũ còn tồn đọng. Sau hội nghị này, các địa phương cần quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai Nghị quyết số 17, Kết luận của Tỉnh ủy đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức và nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời cũng để cảnh tỉnh, răn đe đối với những nơi để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quản lý, sử dụng đất đai. Bảo đảm việc giao đất, cho thuê đất và quản lý, sử dụng đất được thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,