Bế mạc kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
Cập nhật lúc07:35, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)

* Thông qua 11 Nghị quyết quan trọng

Ngày 6-7-2018, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh họp phiên bế mạc. Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp trước đến nay; trong đó có 45 ý kiến, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh tập trung vào 6 lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn; tài nguyên, môi trường; đầu tư, giao thông, điện lực; tài chính; văn hóa - xã hội; nội vụ. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các ngành, cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan thông tin, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về những kết quả đạt được từ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và các giải pháp căn cơ từ nay đến năm 2020 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Giám đốc Sở NN và PTNT nêu thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang diễn ra ngày càng nhiều ở các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Giám đốc Sở GD và ĐT trả lời về thực trạng, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng còn nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh hoạt động khi chưa được cấp phép, ảnh hưởng tới an toàn của trẻ em và công tác quản lý ở cơ sở; tình trạng trông giữ các nhóm trẻ tự phát tại địa bàn dân cư; tình trạng nhà vệ sinh tại các trường học còn mất vệ sinh ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt cũng như sức khỏe của học sinh. Việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 của tỉnh được triển khai theo dịch vụ thu phí của Trung tâm kinh doanh dịch vụ viễn thông VNPT. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ trả lời về thực trạng, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non ở cấp học mầm non trong tỉnh. Đồng chí Giám đốc Sở TT và TT trả lời việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh so với cả nước. Cũng tại phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và sự phát triển của tỉnh, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn trực tiếp lãnh đạo các sở, ngành làm rõ thêm những vấn đề liên quan đối với các nội dung trên.

Sau ý kiến trả lời chất vấn, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu làm rõ một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời báo cáo làm rõ một số nội dung các đại biểu chất vấn và cử tri quan tâm. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng số báo hôm nay).

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết, thông qua 11 Nghị quyết quan trọng của kỳ họp gồm: Nghị quyết về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính Nhà nước; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Nam Định năm 2018; Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định; Nghị quyết ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định; Nghị quyết về việc chấp nhận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Nghị quyết thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết thông qua quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) hai bên tuyến đường dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025; Nghị quyết  thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị Rạng Đông; Nghị quyết chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cơ quan dự họp. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị: Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu HĐND và cử tri; triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND đã thông qua tại kỳ họp. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân tích cực vận động nhân dân hăng hái thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng số báo hôm nay).

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,