Quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc07:42, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

Ngày 12-6-2018, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Thời gian: 3 ngày, từ ngày 4 đến ngày 6-7-2018 (họp trù bị vào 7 giờ, khai mạc vào 7 giờ 30 phút, ngày 4-7-2018). Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.
 

,
,
.
,
,
,
,