Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác
Cập nhật lúc07:56, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)

Sáng 8-6-2018, tại Nhà văn hóa 3-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11-6-1948 - 11-6-2018) và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện các tổ chức tôn giáo và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, truy tặng Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thế Long, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Cổ Lễ (Trực Ninh).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh, truy tặng Cố Đại lão Hòa thượng Thích Thế Long, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Cổ Lễ (Trực Ninh).

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là dịp để chúng ta giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực... Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thường xuyên được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đã mang lại những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực của các cấp, các ngành đã được phát động thường xuyên, liên tục và đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. Từ các phong trào thi đua yêu nước và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng NTM... đã xuất hiện nhiều tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương khen tặng. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh ở cấp tỉnh, Trung ương. Đặc biệt trong phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng NTM” đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đến nay toàn tỉnh đã có 200/209 xã, thị trấn và 5 huyện đạt chuẩn NTM. Tỉnh đã hoàn thành được nhiều công trình, phần việc cụ thể trong xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của tỉnh đến nay đạt 16.500 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp chiếm 17,6%. Nhân dân các địa phương đã hiến, góp gần 3.000ha đất nông nghiệp, 206ha đất thổ cư để nâng cấp, làm mới hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn của tỉnh được đầu tư nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư phát triển, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp hơn ba lần so với năm 2010. Hệ thống chính trị được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần phát huy những kết quả đã đạt được, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến rõ nét, động viên kịp thời sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân phấn đấu khắc phục khó khăn, thi đua lập thành tích cao nhất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững” gắn nội dung với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)... Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020”; hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã, huyện còn lại; nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các huyện, xã đã đạt chuẩn NTM; phấn đấu tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2020. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020, qua đó phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo... góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố cần cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí thi đua cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất, nhằm thu hút đông đảo mọi người tích cực tham gia.

Nhân dịp này, ghi nhận công lao to lớn, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Chủ tịch nước đã Quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố Đại lão Hòa thượng Thích Thế Long, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Cổ Lễ (Trực Ninh). Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 4 tập thể gồm: UBKT Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở VH, TT và DL; Hội LHPN tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 58 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2016-2018.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay)./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,