Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc07:58, Thứ Hai, 18/06/2018 (GMT+7)

Chiều 15-6-2018, tại Trường Chính trị Trường Chinh, Ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (lớp khóa I). Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban TVTU.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng gồm 86 học viên là cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian 1 tháng tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập và nghiên cứu 25 chuyên đề, trong đó có 5 chuyên đề về thực tế địa phương. Đây là các kiến thức về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý là những vấn đề mới đang đặt ra trên thực tế… Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên trang bị kiến thức lý luận gắn với thực tiễn trong nước và thế giới, từ đó hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp luận khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho quá trình công tác.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên cần nỗ lực, chủ động học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy định của lớp học, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế để khóa học đạt kết quả cao nhất. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các học viên sẽ phát huy kiến thức đã học để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng hoạt động thực tiễn; vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học để giải quyết có hiệu quả những công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,