Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các huyện, thành phố
Cập nhật lúc07:49, Thứ Ba, 29/05/2018 (GMT+7)

Chiều 28-5-2018, tại huyện Giao Thủy, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Khương Thị Mai, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND các cấp từ sau hội nghị giao ban lần thứ ba (tháng 10-2017) đến nay và thảo luận nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, lãnh đạo các Ban và các đại biểu HĐND, hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan có liên quan tiếp tục được tăng cường. Công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, các kỳ họp của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố được đổi mới trong công tác điều hành, các báo cáo, đề án được trình bày ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề cơ bản, dành thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn của đại biểu HĐND nhưng vẫn đảm bảo nội dung, chương trình kỳ họp đề ra theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động thẩm tra, giám sát kịp thời, hiệu quả và đã có nhiều kiến nghị tới các cấp, các ngành có thẩm quyền để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát kết quả thực hiện kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu HĐND, kiến nghị của các đoàn giám sát chuyên đề, việc thực hiện sau khi trả lời chất vấn, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND. Phối hợp với Ủy ban MTTQ tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân thường xuyên, nghiêm túc. Các nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và cấp huyện đều được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục, phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố từ nay đến hết năm 2018 tập trung vào những nội dung: Chủ động phối hợp với UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ và các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, của Thường trực và các Ban HĐND, trong đó chú trọng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của HĐND, của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND tỉnh tại các cuộc giám sát chuyên đề; xem xét việc trả lời và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn, kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tại các kỳ họp. Tổ chức tập huấn về kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các huyện, thành phố. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công các kỳ họp thường kỳ năm 2018, trong đó thực hiện tốt việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu vào kỳ họp cuối năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận chuyên đề về “Công tác chuẩn bị để thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu”. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác chuẩn bị, cung cấp tài liệu, tập huấn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền đối với việc lấy phiếu tín nhiệm và công tác kiểm tra, giám sát quá trình sau lấy phiếu tín nhiệm... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố và những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm thảo luận tại hội nghị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; nhất là hoạt động giám sát; công tác tiếp dân; việc chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp HĐND giữa năm 2018... Đồng chí cũng đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố trên cơ sở những giải pháp được thảo luận tại hội nghị này, tích cực triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,