Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX
Cập nhật lúc08:01, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Sáng 10-4-2018, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2018 và một số nội dung khác. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình công tác đề ra. Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của các tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Trung ương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Việc triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục được đổi mới bằng hình thức truyền hình trực tiếp để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tham gia học tập. Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh trong quý I tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Đã hoàn thành thu hoạch 10.182ha cây vụ đông (diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 lúa là 2.708ha, tăng 12,8%). Vụ xuân đã gieo cấy 73.886ha; đã xây dựng 150 mô hình “cánh đồng lớn” với tổng diện tích 7.905ha. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh an toàn. Sản lượng thủy sản quý I-2018 ước đạt 31.664 tấn, tăng 7,1% so cùng kỳ. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách… có mức tăng trưởng khá. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 tiếp tục duy trì thành tích cao, nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I ước tăng 9,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 13.672 tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.124 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 301 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 220 triệu USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư có mức tăng cao. Kết quả xây dựng NTM vượt kế hoạch đề ra, đến nay đã có 4 huyện và 200/209 xã (chiếm 95,7% số xã) đạt chuẩn NTM, được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao. Công tác chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; ngành Giáo dục duy trì được thành tích cao; công tác tổ chức lễ hội có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân được duy trì theo quy định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Quý II-2018, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; ban hành kế hoạch triển khai các Nghị quyết 19, 20, 21 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Triển khai các chuyên đề kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2018. Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn tỉnh, đại hội HND các cấp theo kế hoạch; triển khai thực hiện Thông tri của Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024). Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn giữa nhiệm kỳ để làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phát triển KT-XH năm 2018 và những năm tiếp theo. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp năm 2018; đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM đối với các huyện, xã còn lại trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng tỉnh lộ 487, 488; các dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung tại các huyện. Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án Khu đô thị mới Thống Nhất, Mỹ Trung, khách sạn 20 tầng của Tập đoàn Nam Cường; Khởi công Dự án xây dựng khu Trung tâm lễ hội thuộc Dự án Văn hóa Trần… Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, quan tâm thu hút các nhà đầu tư lớn, các dự án đầu tư lớn vào địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; hoàn thành các thủ tục về đất đai và thủ tục đầu tư…

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề như về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hướng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đạt được về những kết quả nổi bật trong quý I-2018. Đồng chí nhấn mạnh, về phương hướng nhiệm vụ, các ngành, các địa phương cần chú trọng công tác xây dựng Đảng; trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tổng kết 10 năm Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện phương án luân chuyển, điều động cán bộ phục vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị tốt điều kiện, nội dung cho kỳ họp thứ 6, HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Về xây dựng NTM, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các xã còn lại; trong đó chú ý tiêu chí vệ sinh môi trường; bố trí trao đổi, học tập kinh nghiệm ở huyện NTM Hải Hậu. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống lụt bão; hoàn thành các công trình đang xây dựng; đẩy nhanh công tác GPMB; tạo điều kiện thu hút đầu tư. Giải quyết các vi phạm về quản lý đất đai; đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các ngành, địa phương căn cứ định hướng của Tỉnh ủy để cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và cả năm 2018.

* Cũng trong sáng 10-4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để giới thiệu bầu bổ sung, kiện toàn chức danh Ủy viên Ban TVTU nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 1 đồng chí thuộc Bộ CHQS tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,