Góp ý xây dựng Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 và Đề án xây dựng Hải Hậu trở thành huyện NTM kiểu mẫu
Cập nhật lúc08:44, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)

Ngày 3-4-2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp góp ý xây dựng Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: NN và PTNT, VH, TT và DL, TN và MT, Y tế, GD và ĐT, KH và ĐT, Công an tỉnh, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao là: xã có đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao; xã có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 21-11-2016 của UBND tỉnh về một số tiêu chí xã NTM thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020; xã đạt chuẩn các nội dung Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 được quy định tại Quyết định này; đến thời điểm đề nghị xét duyệt không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; có từ 90% trở lên trong tổng số phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020 gồm 17 tiêu chí, tập trung vào 5 nhóm, đó là: Hạ tầng kinh tế - xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; Giáo dục - Y tế - Văn hóa; Cảnh quan - Môi trường; An ninh trật tự - Hành chính công.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến để hoàn thiện các nội dung của Bộ tiêu chí đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân, đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu; giao cho Sở NN và PTNT trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu tổng hợp, bổ sung hoàn thiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong ngày 3-4-2018, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp góp ý Đề án xây dựng huyện Hải Hậu trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Năm 2015, huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận huyện NTM, đây là huyện đầu tiên có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Từ năm 2016 đến nay, huyện tập trung xây dựng NTM bền vững và phát triển. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 16/35 xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí theo Quyết định 1980/QĐ-TTg; 14/35 xã, thị trấn đạt 18/19 tiêu chí; 5/35 xã, thị trấn đạt 17/19 tiêu chí. Cùng với Nam Đàn (Nghệ An), Xuân Lộc (Đồng Nai), huyện Hải Hậu được Bộ NN và PTNT lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng mô hình huyện NTM kiểu mẫu, làm cơ sở để tổng kết, đánh giá, đề xuất tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành vào năm 2020. Tại cuộc họp, huyện Hải Hậu đã báo cáo dự thảo Đề án xây dựng mô hình thí điểm NTM kiểu mẫu “xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” huyện Hải Hậu giai đoạn 2018-2025. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thế mạnh về điều kiện kinh tế - xã hội, mô hình NTM kiểu mẫu của huyện tập trung vào 3 nhóm nội dung với các tiêu chí có hạ tầng nông thôn “kiên cố - đồng bộ - kết nối”; có cảnh quan nông thôn “xanh mát - sạch sẽ”; có “nếp sống văn hóa đẹp - tiến bộ”. Theo Đề án, Hải Hậu sẽ duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, thị trấn NTM bền vững và phát triển, huyện NTM bền vững và phát triển; Đầu tư xây dựng hình mẫu NTM “Xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” trên địa bàn từ cấp huyện, cấp xã, cấp xóm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp cho Đề án, tập trung vào nội dung, giải pháp thực hiện các tiêu chí về môi trường, an ninh, trật tự xã hội…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Hải Hậu tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để hoàn thiện Đề án. Huyện cần có lộ trình thực hiện để 100% xã, thị trấn đạt 19/19 tiêu chí theo Quyết định 1980/QĐ-TTg và Quyết định 48/2016/QĐ-UBND. Nâng cao các tiêu chí huyện, xã NTM; đưa những tiêu chí nổi bật, đặc thù như: môi trường, văn hóa, thu nhập… thành kiểu mẫu./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,