Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy ký giao ước thi đua năm 2018
Cập nhật lúc07:59, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)

* Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo

Ngày 27-3-2018, Khối thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy gồm 11 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Báo Nam Định, Trường Chính trị Trường Chinh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ ký giao ước và phát động thi đua năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lại Văn Hiếu, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Khối; lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2017, Khối Thi đua các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức khắc phục mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cơ quan trong Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, tuyên truyền, vận động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, phục vụ Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kết quả năm 2017, có 1 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 3 đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; 7 đơn vị được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2018. Nội dung tập trung vào việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; nâng cao chất lượng xét duyệt, đề nghị khen thưởng theo đúng tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng. Tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; xây dựng khối đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đoàn thể vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò, vị trí của Khối các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy trong phong trào thi đua của tỉnh cũng như kết quả đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, để phong trào thi đua năm 2018 đạt hiệu quả, sau hội nghị phát động thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có cách làm sáng tạo, tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,