Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2017
Cập nhật lúc08:38, Thứ Sáu, 26/01/2018 (GMT+7)

Ngày 24-1-2018, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thông báo kết quả kiểm điểm tập thể Ban TVTU và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; báo cáo tiến độ, kết quả chấm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh; triển khai lấy phiếu chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy viên Ban TVTU. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, Thành phố Nam Định đã tới dự.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU năm 2017; báo cáo tiến độ, kết quả kiểm phiếu chấm điểm tập thể, cá nhân theo Quy định số 605, 606 của Ban TVTU; hướng dẫn quy trình, nội dung, phương pháp chấm điểm đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy viên Ban TVTU.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc chấm điểm, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2017 có rất nhiều điểm mới. Do đó, khi triển khai thực hiện, các cơ sở phải bảo đảm thực sự khách quan, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ theo chức trách nhiệm vụ được giao. Quá trình xem xét, đánh giá phải bảo đảm tính lịch sử, toàn diện, cụ thể; chống bệnh hình thức, qua loa, nể nang, lợi dụng việc đánh giá cán bộ để thiên vị hoặc trù dập cán bộ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể. Nội dung đánh giá được thực hiện theo từng thời điểm cụ thể, cho từng chức danh của Quy định số 606; do đó đề nghị các đồng chí tham gia đánh giá cần nghiên cứu kỹ nội dung gắn với từng chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp. Thang điểm đánh giá, chấm điểm của các chức danh cụ thể đã được lượng hóa, tuy nhiên đây là việc mới, việc khó nên đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt cần nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong quy trình chấm điểm nhằm bảo đảm kết quả đánh giá sát tình hình thực tế, góp phần quan trọng vào việc từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,