Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Giao Thủy
Cập nhật lúc10:19, Thứ Sáu, 06/10/2017 (GMT+7)

Ngày 5-10-2017, Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi giám sát tại huyện Giao Thủy. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh và Đoàn giám sát làm việc tại Cty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh và Đoàn giám sát làm việc tại Cty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy.

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC đối với huyện Giao Thủy cho thấy, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nội dung trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Huyện đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở; bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công từng thành viên phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn cơ sở thực hiện. Qua đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn xóm, tổ dân phố được quan tâm thực hiện; đã có 332/332 xóm, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước. Hằng năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện đối với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức các cuộc giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các xã, thị trấn trên các lĩnh vực. Công tác tiếp công dân được duy trì theo quy định, nhiều thủ tục hành chính được rút gọn hơn. Từ tháng 7-2015 đến nay đã tiếp 338 lượt người, chủ yếu là các kiến nghị, đề nghị liên quan đến đất đai, thực hiện chính sách xã hội và kết luận sau thanh tra…

Huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện QCDC như một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện nghiêm QCDC dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của nhân dân, kết quả thực hiện ở các địa phương, đơn vị chưa đồng đều; hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể các cấp còn hạn chế. Huyện cũng đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung pháp lệnh về thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình hiện nay; đề nghị Ban Chỉ đạo QDCD Trung ương ban hành quy định thống nhất về cơ chế, chính sách, kinh phí hoạt động cho các Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cấp huyện và cơ sở; sửa đổi quy định về việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc quy định trong Nghị định 60/2013/NĐ-CP cho phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đề nghị huyện Giao Thủy làm rõ hơn một số nội dung: Việc xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động; cơ cấu, thành phần và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; việc huy động và sử dụng quỹ phúc lợi; quy chế đối thoại định kỳ hằng năm; công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và quy chế tuyển dụng; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC; việc thực hiện QCDC ở các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; việc công khai thu, chi quỹ đóng góp của nhân dân…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC của huyện Giao Thủy. Đồng chí nhấn mạnh, thông qua kết quả giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Giao Thủy giúp Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh có những chỉ đạo trong toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện cần có chỉ đạo sâu hơn để thực hiện QCDC ở cơ sở. Rà soát lại hệ thống quy định, quy chế; tập trung giải quyết các bức xúc của địa phương, cơ sở nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội; tập trung thực hiện các phong trào của địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM trên địa bàn.

Trước đó, Đoàn đã đi giám sát tại Cty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,