Tổng kết 7 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ
Cập nhật lúc07:46, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Ngày 8-9-2017, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. Đến dự có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Bảy năm qua, thực hiện Luật Dân quân tự vệ, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân quân tự vệ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị định của Chính phủ, thông tư, hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương và Quân khu 3 về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, Luật Dân quân tự vệ nói riêng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai Luật Dân quân tự vệ một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay toàn tỉnh có 523 đầu mối dân quân tự vệ biên chế thành 229 Ban CHQS xã, phường, thị trấn; 75 Ban CHQS các cơ quan, doanh nghiệp. Hằng năm, tỉnh luôn quan tâm đến công tác đào tạo, huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Từ năm 2010 đến nay đã tổ chức 187 lớp tập huấn cho 19.310 lượt cán bộ dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện, các hội thi, hội thao hằng năm, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có 70% đạt khá, giỏi. Bên cạnh đó UBND tỉnh đã chỉ đạo việc tổ chức, đào tạo, huấn luyện hoạt động cho lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm hậu cần, tài chính, thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua 7 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tổ chức tốt việc quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ, thường xuyên quan tâm, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thấy hết vai trò, vị trí chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tại 52 cơ sở xã, phường, thị trấn vẫn còn tình trạng chỉ huy trưởng Ban CHQS chưa qua đào tạo nên việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ không kịp thời; kinh phí phục vụ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động dân quân tự vệ còn gặp nhiều khó khăn... Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về thực hiện công tác dân quân tự vệ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức diễn tập nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ khi có tình huống xảy ra. Hằng năm, căn cứ vào nghị quyết của Ban TVTU, chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền của từng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định nhiệm vụ công tác dân quân tự vệ sát với tình hình thực tiễn ở từng cơ sở, từ đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã trao Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh trao Bằng khen đối với 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Dân quân tự vệ./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,