Tăng cường quản lý các đối tượng dịch hại trên lúa mùa
Cập nhật lúc07:55, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Sở NN và PTNT cho biết, tính đến ngày 4-9-2017, toàn tỉnh có khoảng 10 nghìn ha lúa mùa có biểu hiện nhiễm bệnh lùn sọc đen; 2.048ha nhiễm bệnh lùn sọc đen, trong đó có 1.008ha nhiễm nhẹ, 630ha nhiễm trung bình và 410ha nhiễm nặng. Diện tích lúa nhiễm bệnh chủ yếu ở các huyện: Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Ngoài ra còn có một số đối tượng dịch hại khác trên lúa như: Đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ lứa 7, sâu đục thân cuối vụ, bệnh bạc lá có khả năng xuất hiện ở mức độ cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Để bảo đảm an toàn cho sản xuất vụ mùa, ngày 8-9-2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 769/UBND-VP3 về việc tăng cường quản lý các đối tượng dịch hại, nhất là bệnh lùn sọc đen hại lúa mùa 2017 từ nay đến cuối vụ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng, tác hại và biện pháp quản lý, phương pháp thống kê, đánh giá thiệt hại đối với bệnh lùn sọc đen cho cán bộ làm công tác bảo vệ thực vật từ tỉnh đến huyện và Trưởng Ban nông nghiệp các xã có nhiều diện tích nhiễm bệnh lùn sọc đen. Tiếp tục liên hệ với các cơ quan chuyên môn cấp trên để cập nhật thêm thông tin về biện pháp quản lý bệnh lùn sọc đen, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo. Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình phát sinh, phát triển của bệnh, tham mưu UBND tỉnh công bố dịch bệnh lùn sọc đen theo đúng quy định. Tăng cường tuyên truyền thông qua tập huấn, các chương trình lồng ghép về biện pháp quản lý bệnh lùn sọc đen trên lúa, cây trồng khác cùng họ để chủ động phòng, chống bệnh lùn sọc đen trong các vụ tiếp theo. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê diện tích nhiễm bệnh lùn sọc đen, theo dõi chặt chẽ các đối tượng dịch bệnh từ nay đến cuối vụ; tổ chức phòng trừ, quản lý các đối tượng dịch hại theo hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Báo cáo kết quả thống kê diện tích nhiễm bệnh lùn sọc đen, kết quả phòng trừ rầy lưng trắng và các đối tượng dịch hại khác theo hướng dẫn của sở chức năng về UBND tỉnh qua Sở NN và PTNT. Báo Nam Định, Đài PT-TH Nam Định phối hợp với ngành Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến bệnh lùn sọc đen, biện pháp phòng trừ rầy lưng trắng, quản lý các đối tượng dịch hại khác giúp các địa phương và người dân có nhiều thông tin để xử lý hiệu quả khi mỗi đối tượng dịch hại xuất hiện./.

Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,