Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh góp ý vào Dự thảo Luật Thủy sản
Cập nhật lúc07:43, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)

Ngày 11-9-2017, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan góp ý xây dựng Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi). Đồng chí Trương Anh Tuấn, TUV, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) có 9 chương, 110 điều. Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), đa số các đại biểu thống nhất với kết cấu, nội dung dự thảo và sự cần thiết sửa đổi Luật Thủy sản. Đồng thời tích cực đóng góp 70 ý kiến xây dựng luật, trong đó tập trung vào một số nội dung về chính sách Nhà nước trong hoạt động thủy sản; thực hiện các chức năng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khu bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nguồn tài chính và quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản; giao, cho thuê, thu hồi mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản; xây dựng lực lượng kiểm ngư. Trong đó, tại điều 3, chương I, đề nghị quy định thêm nội dung về sản xuất, kinh doanh nguồn lợi nuôi trồng thủy sản. Điều 21 (phương án I), chương II nên quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập quỹ bảo vệ nguồn lợi thủy sản để thống nhất giữa tất cả các địa phương trong cả nước. Khoản 7, điều 32 bổ sung thêm nội dung Bộ NN và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường cơ sở thủy sản. Trong chương VII, quy định về chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản và chợ đầu mối thủy sản cần chỉnh sửa, bổ sung xây dựng chuỗi liên kết từ nuôi trồng đến chế biến, tạo ra giá trị cao cho ngành thủy sản, đồng thời truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản, quản lý ô nhiễm môi trường. Về quy định thành lập Kiểm ngư ở Trung ương và một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù được các đại biểu nhất trí tán thành đưa vào nội dung dự thảo luật. Ngoài ra, nhiều ý kiến còn đề nghị trong dự thảo Luật cần có thêm các điều, khoản quy định về điều kiện, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyền, nghĩa vụ của các cơ quan, các tổ chức cộng đồng trong tham gia đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổng hợp trình Quốc hội nhằm bổ sung, hoàn thiện Dự thảo luật trong thời gian tới./.

Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,