Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
Cập nhật lúc03:59, Thứ Sáu, 01/09/2017 (GMT+7)

Ngày 30-8-2017, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (8-1957 - 8-2017). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ĐT; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Tháng 8-1957, Đảng bộ các cơ quan căn cứ tỉnh Nam Định (tiền thân của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nam Định) được thành lập, với 37 tổ chức cơ sở Đảng, 900 đảng viên. Trải qua 6 lần sáp nhập, chia tách, tái lập, đến nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 73 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 43 Đảng bộ và 30 chi bộ cơ sở, với tổng số 4.254 đảng viên. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy. Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các chi bộ, Đảng bộ cơ sở luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các mục tiêu kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết của tỉnh và hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Hằng năm có trên 98% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém); trên 98,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với kết quả đã đạt được, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Đảng ủy Khối đã được Trung ương và tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, Cờ đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Ban TVTU; 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 11 đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều cá nhân được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức tốt các hoạt động để tập hợp đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua và đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để các Đảng bộ thuộc Khối thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững và phát huy vai trò của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động tham mưu đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động và mối quan hệ công tác phù hợp với loại hình tổ chức Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cần bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật Đảng, Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan tỉnh, phát huy mạnh mẽ nhân tố con người trong mọi lĩnh vực công tác, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đề xuất các chủ trương, chính sách trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ quản lý các cấp; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, thường xuyên đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối cần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Làm tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, không ngừng chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng của Đảng bộ để tạo ra sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Khối.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,