Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2017
Cập nhật lúc07:43, Thứ Tư, 12/07/2017 (GMT+7)

Ngày 11-7-2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, Khối dân vận của tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chủ trương, chính sách, cơ chế của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống dân vận các cấp đã tích cực xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác dân vận. MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3-6-2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận với phương châm sát dân, hướng về cơ sở, lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình hoạt động tôn giáo; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hệ thống dân vận đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo” đã phát huy khả năng sáng tạo và sức mạnh đoàn kết toàn dân... 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Tham mưu cho Ban TVTU tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh, phức tạp liên quan đến tôn giáo tại địa phương, cơ sở. Tăng cường công tác nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tình hình hoạt động của các tôn giáo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã được ký kết...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự tham mưu của khối dân vận các cấp, góp phần ổn định tư tưởng và đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các Ban Dân vận từ tỉnh đến huyện, thành phố tập trung tham mưu cho cấp ủy các địa phương chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,