Tăng cường quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Cập nhật lúc07:37, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

Để duy trì, phát triển hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm bảo tồn, phát triển giá trị tài nguyên của Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy, đồng thời tạo sinh kế, thu nhập cho cộng đồng dân cư quanh vùng, ngày 11-7-2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 568/UBND-VP3 về việc “Quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại VQG Xuân Thủy”.

Ảnh minh hoạ/Internet
Ảnh minh hoạ/Internet

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và huyện Giao Thủy tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24-12-2010 của Chính phủ về “Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng”, Thông tư số 78/TT-BNN ngày 11-11-2011 của Bộ NN và PTNT quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP; Quyết định 1892/QĐ-UBND ngày 11-8-2006 của UBND tỉnh về “Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển VQG Xuân Thủy”. Theo đó, Sở NN và PTNT chỉ đạo Ban quản lý VQG Xuân Thủy lập Đề án tổ chức phát triển du lịch sinh thái VQG gắn với du lịch cộng đồng của các xã vùng đệm, xây dựng phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối với người trong hoạt động du lịch. Phối hợp với Sở TN và MT và huyện Giao Thủy tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái trong khu vực vùng lõi VQG; thu hút, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, các dự án khôi phục và duy trì các nghề truyền thống; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại VQG. UBND huyện Giao Thủy xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, gắn với du lịch cộng đồng tại khu vực VQG Xuân Thủy. Phối hợp với các ngành chức năng quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp các xã vùng đệm; thực hiện tốt các chương trình quản lý tài nguyên rừng, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển mô hình cộng đồng tham gia du lịch sinh thái… Thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động du lịch sinh thái. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về quản lý bảo vệ rừng. Phối hợp thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh du lịch nơi đây. Sở VH, TT và DL phối hợp với Sở NN và PTNT thẩm định Đề án tổ chức phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng tại VQG. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành “Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng tại VQG”; đào tạo, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho cán bộ Ban quản lý VQG và nhân dân các xã vùng đệm. Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch VQG... Sở TN và MT hỗ trợ Ban quản lý VQG trong công tác bảo vệ các tài nguyên rừng, bảo tồn thiên nhiên và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất ngập nước. Phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án trong VQG. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. Sở TT và TT phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái VQG. Sở GTVT kiểm tra, cấp phép hoạt động cho các phương tiện vận chuyển khách tham quan VQG. Công an tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện việc bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường, an toàn cho du khách. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, môi trường VQG, góp phần đưa du lịch VQG ngày càng phát triển./.

Thanh Ngọc

,
,
.
,
,
,
,