Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ
Cập nhật lúc07:54, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

Ngày 12-7-2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ qua (2012-2017), Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cơ sở Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức Đoàn các cấp, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã cổ vũ đoàn viên thanh niên trong Khối tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, tham gia các phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng… Các cơ sở Đoàn thường xuyên tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ như đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại cơ quan, đơn vị. BCH các cơ sở Đoàn trực thuộc đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội thi tay nghề… Công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức Đoàn được chú trọng. Nhiều cán bộ Đoàn đã trưởng thành giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị… Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua toàn Khối đã giới thiệu hàng nghìn đoàn viên ưu tú cho các tổ chức Đảng, bồi dưỡng, rèn luyện, trong đó 682 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng CSVN.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đoàn Khối, Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đến cán bộ, đoàn viên. Phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Hằng năm, có từ 80% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh trở lên, 90% đoàn viên xếp loại khá trở lên, 100% chi đoàn cơ sở có đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,