Tăng cường phòng, chống vi phạm pháp luật trong khai thác cát sông
Cập nhật lúc06:02, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, mặc dù tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khai thác song việc khai thác cát sông trái phép vẫn diễn ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh làm thất thoát tài nguyên, khoáng sản, mất an ninh trật tự. Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác cát trái phép theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện Kết luận số 161/TB-VPCP ngày 24-3-2017 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi, ngày 8-5-2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 355/UBND-VP3 yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát sông.

Yêu cầu Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị, các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Quy hoạch bến thủy nội địa kinh doanh vật liệu xây dựng, nâng cấp, sửa chữa tàu thuyền có liên quan đến hoạt động bốc xếp của phương tiện thủy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường hướng dẫn, cấp phép hoạt động đối với các bến, bãi; kiểm tra hoạt động của bến thủy, bãi chứa, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến sông, kiên quyết đình chỉ hoạt động bến, bãi không theo quy hoạch. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Nghiên cứu, bố trí khu vực sử dụng làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm pháp luật về khoáng sản để xử lý. Sở Xây dựng rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tính toán, xác định, cân đối cung cầu đối với cát xây dựng và vật liệu san lấp phục vụ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sở TN và MT tăng cường phối hợp với các tỉnh bạn, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác cát sông; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sông. Tham mưu, hướng dẫn nâng cao chất lượng thẩm định, cấp phép khảo sát, thăm dò, phê duyệt trữ lượng, khai thác cát sông, chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường về khai thác liên quan đến dòng chảy, tác động sạt lở bờ sông, cửa sông theo quy định. Sở Tài chính tham mưu quản lý chặt chẽ hồ sơ quyết toán các dự án công trình lớn sử dụng cát xây dựng, đặc biệt là cát san lấp, xác định nguồn gốc mua bán; cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích tổ chức, cá nhân, địa phương sử dụng tiết kiệm tài nguyên hoặc sử dụng vật liệu thay thế. Các ngành chức năng phối hợp, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đúng mục đích, tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp các tổ chức, cá nhân khai thác cát thực hiện không đúng theo Giấy phép khai thác được cấp phải kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh. Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ, khai thác tài nguyên khoáng sản./.

Thanh Thuý

 

,
,
.
,
,
,
,