Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang về tìm hiểu, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)

Chiều 13-4-2017, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang do đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn về tìm hiểu, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách xây dựng NTM tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang, có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Sở NN và PTNT, Sở TN và MT.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang đã nghe báo cáo khái quát kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM; mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM của tỉnh ta đến năm 2020. Trong giai đoạn 2010-2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo chương trình xây dựng NTM; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ chế chính sách; xây dựng kế hoạch về thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015; cấp kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện chương trình; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; tổ chức bồi dưỡng cán bộ tham gia thực hiện chương trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện. Các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố đều ban hành nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi địa phương. Các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM, các xóm thành lập Ban phát triển xóm, triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Kết quả đến hết năm 2016, Nam Định đã có 159/209 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM toàn quốc; bình quân toàn tỉnh đạt 17,8 tiêu chí/xã. Tổng vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 đạt trên 11.564 tỷ đồng. Nhân dân đã góp trên 2.897ha đất nông nghiệp, 206ha đất thổ cư làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi… Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Nam Định phấn đấu đạt chuẩn NTM. Trong đó, năm 2017 phấn đấu có thêm 31 xã và 2-3 huyện đạt chuẩn NTM; năm 2018 có thêm 14 xã, 3-4 huyện đạt chuẩn NTM; năm 2019 các xã và các huyện còn lại đạt chuẩn NTM. Tỉnh Nam Định cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tập trung triển khai thực hiện tốt theo tinh thần nghị quyết của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong chào mừng Đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang về thăm, trao đổi kinh nghiệm với tỉnh ta đồng thời trao đổi thêm một số kinh nghiệm, vấn đề trong xây dựng NTM của tỉnh như: Việc ban hành các nghị quyết chuyên đề; việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; huy động được sức dân, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân và cách làm để đạt hiệu quả theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, trước hết ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông, công trình phúc lợi xã hội; kế thừa tối đa các công trình hiện có, kết hợp bổ sung, nâng cấp và xây dựng mới phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong giải phóng mặt bằng theo cơ chế NTM, Nhà nước làm, hỗ trợ; nhân dân hiến đất, ủng hộ; việc kêu gọi sự ủng hộ của doanh nghiệp, những người con quê hương ở mọi miền của Tổ quốc… với phương châm “Làm từ đồng ruộng về làng, làm từ hộ gia đình ra thôn xóm, làm từ thôn xóm lên xã; xã chủ trì xây dựng các công trình chính của xã, các thôn xóm vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình của thôn, xóm; các hộ dân lo cải tạo ao, vườn, sân, ngõ, 3 công trình vệ sinh của hộ gia đình, lấy thôn, xóm làm đơn vị cơ sở và hộ gia đình là hạt nhân để vận động xây dựng NTM”. Quan điểm của tỉnh là không nóng vội chạy theo thành tích, đồng thời không trông chờ, ỷ lại. Làm tốt công tác phân cấp quản lý, tạo sự chủ động; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng hạ tầng với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, môi trường và an ninh trật tự ở nông thôn để phát triển bền vững. Có cơ chế khuyến khích, động viên khen thưởng phù hợp tạo động lực cho các phong trào thi đua và huy động nguồn lực xã hội xây dựng NTM.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ngành, địa phương của tỉnh Nam Định đã tiếp đón đoàn và nhấn mạnh: Để có được thành công trong xây dựng NTM, tỉnh Nam Định đã phát huy được cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, nền tảng văn hóa; nhân dân trong tỉnh đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia xây dựng NTM; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất ổn định, góp phần vào thành công của chương trình xây dựng NTM. Qua chuyến công tác lần này, tỉnh Bắc Giang học tập được nhiều kinh nghiệm về cách triển khai chương trình xây dựng NTM của tỉnh Nam Định.

Trước đó, đoàn cán bộ Tỉnh ủy Bắc Giang đã đi thăm huyện NTM Hải Hậu và xã NTM Hải Hà (Hải Hậu)./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,