Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Cập nhật lúc07:28, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Ngày 20-4-2017, Sở TT và TT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, tỉnh ta chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão. Trong đó, cơn bão số 1 (bão Mirinae) đổ bộ trực tiếp vào tỉnh ta đã gây nhiều thiệt hại đến cơ sở hạ tầng, phương tiện trang thiết bị ngành TT và TT. Với tinh thần chủ động, Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành TT và TT đã tích cực theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác PCTT và TKCN để hạn chế thiệt hại. Ngay sau khi bão đi qua, ngành đã tập trung chỉ đạo đôn đốc khắc phục nhanh, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong công tác PCTT và TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai. Đảm bảo tốt đường truyền, thiết bị sẵn sàng phục vụ các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện. Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin, duy trì hoạt động của cổng, hệ thống hộp thư điện tử tỉnh; phối hợp với các đơn vị của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong việc đảm bảo hoạt động của hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh. Các cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong PCTT và TKCN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2017, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các hiện tượng thuỷ văn ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường và có cường độ mạnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành TT và TT xác định việc chuẩn bị và triển khai phương án, kế hoạch phải được thực hiện đầy đủ theo phương châm - Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả“. Thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành; huy động mọi lực lượng, phương tiện về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT và TKCN từ tỉnh đến cơ sở; ưu tiên đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành ở tỉnh, huyện, xã; hạn chế đến mức thấp nhất việc gián đoạn thông tin liên lạc trong quá trình chỉ đạo PCTT và TKCN. Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành phải chủ động xây dựng phương án PCTT và TKCN của đơn vị mình, kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác PCTT và TKCN trong mọi tình huống; ưu tiên các trọng điểm xung yếu; phân công trách nhiệm cụ thể đến từng bộ phận cá nhân. Khi có tình huống xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN ngành, các đơn vị, doanh nghiệp phải kiểm tra ngay phương án đảm bảo, kế hoạch phối hợp; thực hiện nhiệm vụ được phân công theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, ngành và các cấp, ngành liên quan nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra đối với người, tài sản của Nhà nước và nhân dân./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,