Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp
Cập nhật lúc08:44, Thứ Hai, 28/09/2015 (GMT+7)

* Thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020
* Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc Diễn văn bế mạc Đại hội

Như tin đã đưa, trong các ngày từ 22 đến 25-9-2015, tại Nhà văn hóa 3-2  tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - trí tuệ - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Việt Thắng
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thanh Tuấn

Sáng 25-9-2015, trong giờ làm việc đầu tiên, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX bầu Ban TVTU, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. (Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU, tiểu sử đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và danh sách UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tiếp đó, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX đã chính thức ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ. Thay mặt các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ đã bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và hứa với Đại hội: BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của BCH Đảng bộ tỉnh các khóa trước, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; sự giúp đỡ, động viên khích lệ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ; sự giám sát chặt chẽ của HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất định tỉnh ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 Nam Định sẽ là tỉnh NTM, có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII (ảnh bên phải). Ảnh: Thanh Tuấn và việt thắng
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII. Ảnh: Việt Thắng

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII đã tặng hoa và phát biểu chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH, Ban TVTU, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời cảm ơn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực tham mưu, giúp đỡ đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ và bản thân đồng chí trên cương vị Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU khoá XIX tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, từng bước xây dựng tỉnh giàu mạnh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Thanh Tuấn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Thanh Tuấn

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% số phiếu tán thành. Nghị quyết Đại hội khẳng định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh CNH-HĐH; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh NTM”. Tập trung xây dựng Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại hội đề ra các chỉ tiêu, cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) tăng bình quân 7,5-8%/năm. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2020 đạt 70-75 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: nông, lâm, thủy sản 18%, công nghiệp, xây dựng 47%, dịch vụ 35%. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) tăng bình quân 2,5-3%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng bình quân 13-14%/năm. Giá trị các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) tăng bình quân 8-8,5%/năm. Tổng giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2020 đạt 1,8-2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tăng 15-16%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt 5.500-6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ BHXH đến năm 2020 đạt trên 80% dân số. Tỷ lệ giảm sinh hằng năm 0,1-0,15%o. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70-75%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 1-1,5% (theo tiêu chí mới). Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch đạt trên 95%. Mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2020: Tỉnh đạt chuẩn NTM. Xây dựng hệ thống chính trị: Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt thấp nhất 80%; tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt vững mạnh 80% trở lên. (Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đăng trong số báo tới).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Việt Thắng
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: Việt Thắng

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là kết quả tổng hợp của cả quá trình chuẩn bị và sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và sự động viên khích lệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm cùng sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ trước, đồng thời sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm, dồn sức cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. (Diễn văn bế mạc Đại hội của đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp./.

Trần Văn Trọng

 

,
,
.
,
,
,
,