Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)
Cập nhật lúc07:41, Thứ Hai, 07/07/2014 (GMT+7)

Ngày 4-7-2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII họp hội nghị lần thứ 26, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Thu

6 tháng đầu năm 2014, BCH Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và có bước phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ: tổng sản phẩm (GDP) trong tỉnh ước đạt 7.205 tỷ đồng, tăng 10,35% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.770,5 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đến nay trong 96 xã xây dựng NTM giai đoạn 1 có 12 xã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí; 11 xã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí; 14 xã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí; 59 xã đạt từ 12-16 tiêu chí… Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8.492 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 9,8% so với cùng kỳ; giá trị hàng xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 214 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. 6 tháng cuối năm tập trung tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; các nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020 và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Quan điểm chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là nội dung quan trọng, cốt lõi trong tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng NTM, là một nhiệm vụ đặc biệt, quan trọng và cấp thiết của toàn Đảng bộ nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Chuyên, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản dự thảo Kế hoạch của Ban TVTU về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tập trung rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2014 và chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XVIII, xác định rõ những nội dung, chỉ tiêu đạt thấp để tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung cho công tác xúc tiến đầu tư, thu hút một số dự án mới, quy mô lớn cả về sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí; thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp. Về Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chức năng tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị để từ đó chỉnh sửa, hoàn chỉnh Đề án cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, lựa chọn một số vấn đề cốt lõi xây dựng cụ thể thành kế hoạch, mô hình chỉ đạo tạo động lực mới cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với đồng chí Trần Văn Chung, Bí thư Thành ủy Nam Định và Quyết định của Ban TVTU đối với đồng chí Trần Văn Chung thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Nam Định để giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy trong tháng 7-2014. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với đồng chí Đoàn Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,